Windsegmenten

Brand Strategy Research

Brand Strategy Research, BSR®, is een door SmartAgent ontwikkeld model. BSR verkent de drijfveren van mensen die ten grondslag liggen aan hun houding en gedrag. Dit leidt tot segmenten met personen die min of meer dezelfde belevingswereld hebben ten aanzien van een onderwerp. Voor de beleving van windenergie zijn vier ‘windsegmenten’ gedefinieerd: TOP, OKE, OCH en NEE.  Deze segmenten zijn bepalend de manier waarop draagvlak bij de omwonenden bereikt kan worden.

In het onderzoek is de volgende verdeling over de segmenten vastgesteld:
TOP  23%
OKE  30%
OCH  40%
NEE   13%

Kenmerken van de windsegmenten

windsegmenten

Verdeling over de windsegmenten volgens de BSR-methode

Windsegment TOP (23%)

Dit segment staat het meest positief tegenover windenergie. Zij vinden windenergie ‘TOP’. Met betrekking tot windenergie valt direct op dat dit segment bijzonder enthousiast is, beduidend enthousiaster dan de andere segmenten. Het kan deze groep niet snel genoeg gaan als het gaat om het investeren in windenergie en men is ook graag bereid om daar zelf in te participeren.

Windsegment OKE (30%)

Dit segment bestaat uit mensen die windenergie wel ‘OKE’ vinden. Zij zijn iets minder enthousiast dan de TOP-burgers, maar hun grondhouding is positief. Windenergie hoort bij Nederland en men vindt het belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in deze energiebron.

Windsegment OCH (34%)

Mensen die behoren tot deze groep halen een beetje hun schouders op over windenergie. Het interesseert ze niet echt en hebben geen uitgesproken mening. Men is niet per se voor of tegen.

Windsegment NEE (13%)

Dit kleinste segment is een groep die (zeer) negatief staat tegenover windenergie. Men maakt zich veel minder zorgen over klimaatverandering en vindt de ophef hierover overdreven. Windenergie is te duur, onnodig en windmolens passen niet in het Nederlandse landschap. Als bijna vanzelfsprekend is men ook niet bereid om zelf te participeren of investeren in windparken.

BSR-Test

Nieuwsgierig naar uw eigen profiel? Doe de test en ontdek in ongeveer 5 minuten je eigen profiel.

Presentatie Windsegmenten

Bekijk de presentatie (14 minuten) van Smart Agent, in Amsterdam over de beleving van windenergie en de windsegmenten.