Visie

Column voor New Energy TV

Het merendeel van de Nederlanders staat positief tegenover windenergie. Maar lang niet iedereen is blij met de komst van een windpark in de buurt. Het realiseren van een windproject is vaak een kwestie van lange adem. De vergunningsprocedures duren lang. Er gaat veel tijd verloren met wachten. Het draagvlak bij voorstanders kan verspeeld worden doordat het te lang duurt. Bezwaarmakers blijken soms niet tegen de komst van het windpark zelf te zijn maar voelen zich als omwonende niet serieus genomen.

Bij het realiseren van windparken wordt vaak te laat gestart met de communicatie met omwonenden. Zowel voor- als tegenstanders van windenergie voelen zich dan overvallen door de plannen. Omwonenden die niet uitgesproken voor of tegen het te realiseren windpark zijn worden hierdoor vatbaarder voor de invloed van tegenstanders. Dit kan leiden tot onnodige weerstand.

Weerstand vertaalt zich in vergunningsprocedures direct in het aantal bezwaren dat wordt ingediend. Het afhandelen van deze bezwaren kost tijd en geld. Door goede communicatie voorkomt u onnodige weerstand en kosten.

Projectcommunicatie legt contact met de omgeving van uw project. De keuze voor een communicatiestrategie komt voort uit de mogelijkheden voor een- of tweerichtingsverkeer en bekendmaking of beïnvloeding. Bij windparken zijn de mogelijkheden voor een inbreng van de omgeving vaak zo klein dat ‘slim informeren’ meestal de enige mogelijkheid is. Bekijk mijn visie  in de videocolumn voor New Energy TV.

 

Communicatie NU

Betteke van Ruler belichtte in Communicatie NU hoe breed en divers communicatie als vak is. Ze beschreef in totaal 60 specialismen.  Lees mijn testimonial over het specialisme projectcommunicatie dat hierin verscheen. Download de pdf: Communicatie nu